Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresvärds skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott

6. En hyresvärds skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott

Hyresvärdens viktigaste skyldighet är att ställa en lägenhet i användbart skick till hyresgästens förfogande. Frågan som hänger samman med denna skyldighet är frågan om det är fel i fastigheten eller i lägenheten. I 12 kap. JB benämns fel i lägenheten som ”brist” eller ”olägenhet”. Ett mer allmänt uttryck för brist eller olägenhet som också förekommer i 12 kap. JB är ”hinder” eller ”men” som t. ex. används i 12:16 1 st. 3 p. JB. Att observera är att en brist i hyresrätten inte behöver avse hyresgästens enskilda lägenhet. Det kan även avse brister i gemensamma lokaler som t. ex. tvättstuga eller samlingslokal.

Bristerna i en hyresrätt kan lämpligtvis delas upp i två grupper, dels brister som föreligger vid hyresgästens tillträde, dels brister som uppstår under hyresförhållandet. Reglerna för de två olika grupperna är väldigt lika i många avseenden. En brist i en lägenhet kan leda till att hyresgästen lider någon form av skada eller inte kan bruka hyresrätten, antingen hela eller endast en del av den. I dessa situationer kan följande påföljder bli tillämpliga:

  • att hyresgästen får åtgärda bristen på hyresvärdens bekostnad,
  • att hyresgästen får säga upp hyresavtalet i förtid,
  • att hyresgästen får kräva nedsättning av hyran eller,
  • att hyresgästen får kräva skadestånd (se närmare avsnitt 6.1, avsnitt 6.2, avsnitt 6.3 och avsnitt 6.6).

I vissa situationer kan hyresförhållandet upplösas helt, om bristen är tillräckligt allvarlig. I en sådan situation kan inte hyresgästen kräva en ny lägenhet men under vissa förutsättningar kräva hyresvärden på skadestånd.