Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Överlåtelse av hyresrätt (lokal)

8. Överlåtelse av hyresrätt (lokal)

En lokalhyresgäst möjlighet att överlåta sin hyresrätt är betydligt mer begränsad än för en bostadshyresgäst. 12:36 JB stadgar att hyreslokaler som helt eller delvis används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet får överlåtas om den nya hyresgästen även tar över och driver vidare verksamheten. Lokalöverlåtelsen är således inte att se som det primära i detta förfarande utan det är snarare frågan om en rörelseöverlåtelse där lokalen ingår. För att överlåtelsen ska få äga rum krävs i första hand att hyresvärden godkänt överlåtelsen och i andra hand att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.