Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresgästens rätt att säga upp avtalet

8.2 En hyresgäst rätta att säga upp hyresavtalet

Om hyresgästen begär ett medgivande till att överlåta lokalen måste hyresvärden svara inom tre veckor från att begäran framställdes. Hyresvärden måste även ha en skälig anledning till att neka hyresgästen att överlåtelsen äger rum. Detta stadgas i 12:32 2 st. JB. Svarar inte hyresvärden inom tre veckor har hyresgästen rätt att säga upp avtalet att upphöra efter gällande uppsägningstid, se närmare avsnitt 2.6. Denna regel är tvingande, vilket gör det särskilt viktigt att hyresvärden är välstrukturerat och har ett bra system för att behandla sådana förfrågningar inom tidsfristen. En hyresgäst får dock inte skicka iväg förfrågningar som inte är grundade på ett konkret förslag bara för att ett tidsbestämt hyresavtal ska kunna upphöra i förtid.

Relaterade länkar: