Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Överlåtelse av förvärvsverksamhet

8.1 Närmare om överlåtelse av förvärvsverksamhet

Det måste vara fråga om att ta över en förvärvsverksamhet som ger ekonomiskt utbyte. Denna förutsättning för att lagen ska vara tillämplig kan ge upphov till flera tolkningsproblem. Frågor som man kan ställa sig är:

  • När ger en förvärvsverksamhet ekonomiskt utbyte?
  • Får den nye ägaren/innehavaren ändra på verksamheten och hur i sådana fall?
  • Måste hela verksamheten överlåtas?
  • Om en fysisk person står som avtalspart i hyresförhållandet men det är ett aktiebolag som driver verksamheten, kan då lokalen ingå i rörelseöverlåtelsen?