Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Rättsverkan av överlåtelsen

8.4 Rättsverkan av överlåtelsen

Den nya och den gamla hyresgästens ansvar för de förpliktelser som följer av hyresavtalet regleras i 12:38 JB. Som huvudregel svarar båda parterna gemensamt för förpliktelser som hänför sig till tiden innan överlåtelsen och för tiden efter överlåtelsen svara den nya hyresgästen ensam. Undantag från denna huvudregel kan göras genom avtal, eller genom särskilda villkor som kan ställas upp i samband med att hyresvärden samtycker till överlåtelsen, eller när hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Dessa regler ger den tilltänkta nya hyresgästen skäl att kontrollera eventuella förpliktelser som den gamla hyresgästen inte har fullgjort. Om den nya hyresgästen tvingas betala en hyresskuld för tiden innan överlåtelsen kan denne givetvis vända sig mot den tidigare hyresgästen och kräva denne på beloppet. Detta är dock inget som regleras i 12 kap. JB.

Relaterade länkar: