Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Pant och borgensåtagande

11. Pant eller borgensåtagande för hyresavtal

Om hyresvärden är osäker på hyresgästens betalningsförmåga kan denne kräva att hyresgästen ställer pant eller borgen som säkerhet för hyresgästens förpliktelser enligt avtalet. Detta är inget som regleras i någon vidare omfattning i hyreslagstiftningen utan det finns två lättillämpade regler i 12 kap. JB.