Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Tvist och förhandling

13. Tvist och förhandling

Det finns många olika situationer där det kan uppstå en tvist mellan hyresgästen och hyresvärden. I vissa fall ska tvisten lösas av hyresnämnden och i andra fall är det hyresgästs- och hyresvärdsorganisationer som gemensamt bestämmer vilka villkor som är tillåtna mellan hyresgäster och hyresvärdar.

I detta avsnitt kommer hyresnämndens och hyresgästorganisationers funktion kortfattat beskrivas. Därefter behandlas reglerna om villkorsändring under hyrestiden.

Relaterade länkar: